Ceny

bankovka
Každá lisovaná drevená strešná konštrukcia je jedinečná. Väzníky sa odlišujú dĺžkou, tvarom, statickou schémou, krytinou, a preto je ich cenu možné stanoviť až po softvérovom návrhu.

V prípade záujmu Vám vypracujeme návrh konštrukcie väzníkov, súčasťou ktorého je aj cenová ponuka.